De huidige wc (watercloset) is een onverantwoord veel waterverslindend sanitair meubel om ons mest via kilometers riolering naar gigantische zuiveringsinstallaties te spoelen. Per dag gebruikt een mens hier 35 liter schoon drink- of regenwater om door te spoelen. Per jaar is dat dus 12.275 liter drinkwater.
Leg een baksteen in de spoelbak van je toilet. (Of een fles water.) Dat bespaart telkens hetzelfde volume aan water. Bij ieder plasje doorspoelen is zeker niet nodig.

Een septische put of -tank
Dit is een ondergrondse opvangput met een tussenschot en een overloop. In dit systeem zinken of drijven de vaste bestanddelen (slib) in de tank, terwijl de vloeistoffen via een overloop met filter naar een sterfput of een afvloeiingsysteem gaan.
Het slib wordt door bacteriën volledig afgebroken. Als er teveel water inkomt (door er ook badkamer, keuken, regenpijpen op aan te sluiten) hebben de bacteriën te weinig tijd om hun afbrekend werk te doen, en krijg je een tank vol stinkende blubber die geleegd moet worden.
Zeep, medicatie, antibiotica, solventen ed. kunnen het bacterieleven remmen, ontregelen en zelfs volledig kapot maken.

wchuisjeEen toilet was tot voor enkele decennia een huisje dat boven de beerput, een sloot of een gat in de grond stond.
Ontlasting werd ook in een pot of emmer gedaan en belandde via beerput of mesthoop op de akkers. Zoals dat in het grootste deel van de wereld nog steeds gebeurt. Ook met dierlijke urine en mest. Uiteindelijk is de mens ook maar een zoogdier als een ander.

Een comfortabele houten WC-bril van rond het jaar 0 werd ontdekt in de diepe pre-hadrianic grachten op Vindolanda.

(Zie ook Composttoilet)

Zoals het hokje thuis stinkt, stinkt het nergens. ( Jan Van Der Hoeven)
Wat is een drol naast de WC ???  Een drukfout.