Tegen extreem natuurgeweld is weinig kruid gewassen. Overstromingen, moerassen, lawines, stormen, golven. Leer naderend gevaar tijdig te herkennen en in te schatten. Breng jezelf in veiligheid. Zoek beschutting op vaste grond en achter stevige structuren.

zelfbeschermingEr zijn heel wat situaties die ons kunnen schaden of zelfs doden.
Het is moeilijk ons te beschermen tegen wat we niet kunnen waarnemen: virussen, bacteriën, radio-actieve straling. Dergelijke risico bronnen vermijden is quasi onmogelijk.
Ook gekende dragers van virussen en bacteriën proberen we buiten te houden: teken, vliegen, ratten, muizen.
Ziekten door micro-organismen kunnen we beperken door een goede hygiëne, drinkbaar water, gezonde en gevarieerde voeding en degelijke huisvesting.
Eigenlijk is alles wat we ondernemen er op gericht onszelf in stand te houden. We zoeken daar hulpmiddelen en technieken voor (en vergeten soms gemakshalve onze conditie tiptop te houden).


Voor de mens potentieel gevaarlijke dieren als wolven of beren hadden we in onze contreien al decennia geleden uitgeroeid. Gevaar waar we mee geconfronteerd worden komt grotendeels van het verkeer. Dus eigenlijk van de mens.
Gevaarlijke dieren waar we mee kunnen geconfronteerd worden zijn de trouwste vrienden van de mens: (nakomelingen van) gedumpte en verwilderde dieren, of agressieve vechthonden.

De gevaarlijkste tegenstander waar we mee kunnen te maken krijgen is de mens. Kranten staan vol met onze vaak ongelofelijke of onzinnige daden.