kobaltHet smeltpunt is 1495 °C, het kookpunt 2900 °C.
Kobaltertsen zijn kobaltiet (CoAsS) en erythriet (Co3(AsO4)2, skutterudiet en andere mineralen gedolven in China, Zambia, Rusland en Australië. Vroeger ook o.m. in Saksen.
Kobalt wordt meestal bekomen als bijproduct van mijnwerk en verrijking van nikkel, zilver, lood, koper en ijzer.
Het wordt toegevoegd in legeringen voor gebruik bij hoge temperaturen en snelheden, en als kleurstof voor glas en aardewerk.