Inteelt is het kruisen van nauw aan elkaar verwante individuen om gewenste (uiterlijke of karakter) eigenschappen te behouden en te versterken. Maar ook negatieve eigenschappen worden verstekt. Daarom wordt er bij alle generaties uit veel individuen streng geselecteerd. Een stamboek, waarin het voorkomen (de incidentie) van (on)gewenste eigenschappen wordt bijgehouden is onontbeerlijk.

inteeltOok in de natuur komt inteelt voor als populaties klein zijn geworden, of contacten tussen populaties verhinderd worden (omheiningen, wegen,...)

Bij mensen kan inteelt ook resulteren in een zeer hoog aantal miskramen en afwijkingen, kans op erfelijke ziektes, mismaaktheid en psychische aandoeningen, vruchtbaarheidsproblemen, minder lang leven en andere degeneratieverschijnselen.
Bij adellijke families en vorstenhuizen in Europa werd eeuwenlang onderling getrouwd om bezittingen en adellijke titels in de familie te houden.

Met verschillende versies van elk gen kunnen we ons beter aanpassen aan nieuwe levensomstandigheden. De kleiner wordende genetische variatie die het gevolg is van inteelt, kan noodlottig worden, bijvoorbeeld bij de uitbraak van een ziekte. De genvarianten die ons (nageslacht) kunnen beschermen zijn dan mogelijk niet meer beschikbaar. Behoud van variatie en diversiteit (i.p.v. monocultuur) is dus zeer belangrijk.

‘Ik heb niets tegen incest. Als het maar in de familie blijft.’
( Johan Anthierens)