houtwaterenWateren is het in het water leggen van vers gekapt hout, meestal negen maanden tot drie à vijf jaar. Hierdoor worden de in het hout aanwezige mineralen, voedingsstoffen en zetmeel opgelost en uitgespoeld, en zou het veel minder aantrekkelijk zijn voor insecten en bacteriën. De verhoogde duurzaamheid komt vooral doordat gewaterd hout bij het drogen minder haarscheurtjes krijgt.
Door langdurige watering raakt het hout ook uitgewerkt, waardoor balken en planken recht blijven.
Harde houtsoorten worden langer gewaterd. Appelen en peren zijn beter en bruikbaarder, maar moeten zeker 2 jaar wateren. Eik heeft 5 tot 10 jaar nodig.
Ontwateren gebeurt in zuiver water, met schors. De onderkant van de stam ligt tegen de stroom in.
Gewaterd hout is makkelijk te ontschorsen en beter te zagen.
Gezien hout duur is komt de praktijk neer op geld in het water gooien. Het rendeert niet en raakte dus in onbruik.